Leśna szkoła

Program Leśna Szkoła - logo.JPG

PROGRAM  „LEŚNA SZKOŁA”

Puławy postrzegane są przez mieszkańców i przyjezdnych jako miasto zieleni. Całkowita powierzchnia obszaru administracyjnego miasta wynosi 5049 ha, a lesistość 35,37%. W kontekście lesistości Polski wynoszącej 28% i województwa – 24%, sytuację Puław należy uznać za uprzywilejowaną.

Lasy położone w granicach miasta należą do wielu właścicieli: prywatnych, państwowych i samorządowych. Gmina Miasto Puławy zarządza blisko 70 ha lasów rozrzuconymi  w różnych częściach miasta. Najczęściej są to nieduże obszary wchodzące w skład większych kompleksów. Zlokalizowane są one na peryferiach miasta; urozmaicają krajobraz, wpływają na mikroklimat, nie są jednak w większości przystosowane do zadań rekreacyjnych.

Jedynym obiektem przystosowanym do wypoczynku o charakterze masowym jest „las komunalny”,  mający charakter parku leśnego. Obszar ten o powierzchni 46,23 ha  stanowi fragment kompleksu leśnego pod nazwą Las Ruda i użytkowany jest przez gminę na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1994 r. Zrównoważona gospodarka w lesie prowadzona jest w oparciu o wykonywany co 10 lat Plan Urządzenia Lasu, który obejmuje działania z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasu jak również związane z edukacją leśną  i turystyką.

Od 2010 roku gmina wdraża program „Leśna szkoła”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu. W ramach programu wykonano zieloną klasę  na polanie leśnej, którą wyposażono w  ławki oraz wiaty i tablice informacyjne, a następnie wytyczono ścieżkę  edukacyjną wraz z tematycznymi  przystankami.

Wychodząc z założenie, że  nic tak jednak nie uczy jak bezpośredni kontakt z przyrodą, możliwość jej "dotknięcia" w „leśnej szkole” organizowane są spotkania z leśnikiem oraz warsztaty i zajęcia tematyczne. Wyznaczono również specjalnie oznakowaną trasę spacerową łączącą kilka  przystanków z  atrakcjami. Długość ścieżki to około 800 metrów, a jej przejście zajmie ok. pół godziny.  Trasa jest bardzo urozmaicona i ciekawa; przebiega duktami leśnymi

Głównym celem edukacyjnym ścieżki jest zapoznanie odwiedzających z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, bogactwem organizmów zamieszkujących lasy oraz rolą lasu w życiu człowieka. Przebieg ścieżki opiera się o dwie połączone ze sobą polany śródleśne,  wyposażone w pomoce dydaktyczne dobrane tematycznie do poruszanych zagadnień wsparte infrastrukturą wypoczynkową.

 

Akcja „Leśna szkoła” ma edukować i promować właściwe zachowanie na łonie przyrody, ma też aspekt poznawczy (ścieżka jest udostępniana dla wszystkich mieszkańców, umożliwia przeprowadzanie nauczycielom lekcji „w terenie”).

 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony