Struktura organizacyjna

Wiesław Stolarski- dyrektor ZDM w Puławach

tel. 81-888-39-88

 

Samodzielne stanowiska podległe dyrektorowi ZDM:

Karolina Czarnecka - Pirogowicz – stanowisko ds. organizacyjnych jednostki, tel. 81-888-40-90

Katarzyna Radlińska – stanowisko ds. finansów i kasy, tel. 81-458-62-97

Dorota Mieczkowska – stanowisko ds. zamówień publicznych tel. 81-458-62-98

 

Mirosław Zarychta – kierownik Działu Utrzymania i Ewidencji Dróg

Tel. 81 888- 47-32

 Pracownicy Działu Utrzymania i Ewidencji Dróg:

Jolanta Wiejak – specjalista

Tel. 81 888-43-20

Magdalena Mazurkiewicz – inspektor

Tel. 81 888-43-20

Rafał Kacperczyk – inspektor

Tel. 81-888-42-94

Jerzy Pawlas – inspektor

Tel. 81-888-42-94

Tymoteusz Mieczkowski – samodzielny referent

Tel. 81-888-48-28

Paweł Wawer – inspektor

Tel. 81-888-45-92

 

Michał Adach – kierownik Działu Inwestycji

Tel. 81-458-62-96

Pracownicy Działu Inwestycji:

Emilia Tomaszewska – inspektor

Tel. 81-458-62-95

 Paweł Sajdak – inspektor

Tel. 81-458-62-95

Sebastian Janusz – inspektor

Tel. 81-458-62-95

 

Izabela Giedrojć – kierownik Działu Zieleni

Tel. 81-458-62-93

Pracownicy Działu Zieleni:

Ewa Kozieł – inspektor

Tel. 81 458-62-94

Monika Wójcik – specjalista

Tel. 81-888-46-01

Ewelina Kaczmarska – inspektor

Tel. 81-458-62-94

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony