Struktura organizacyjna

Wiesław Stolarski- dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

tel. 81-888-39-88

 

Samodzielne stanowiska podległe dyrektorowi ZDM:

Karolina Czarnecka - Pirogowicz – stanowisko ds. organizacyjnych jednostki, tel. 81-888-40-90

Katarzyna Radlińska – stanowisko ds. finansów i kasy, tel. 81-458-62-97

Dorota Mieczkowska – stanowisko ds. zamówień publicznych tel. 81-458-62-98

 

Mirosław Zarychta – Kierownik Działu Utrzymania i Ewidencji Dróg

tel. 81 888- 47-32

Pracownicy Działu Utrzymania i Ewidencji Dróg:

Jolanta Wiejak – specjalista

tel. 81 888-43-20

Magdalena Mazurkiewicz – starszy inspektor

tel. 81 888-43-20

Rafał Kacperczyk – starszy inspektor

tel. 81-888-42-94

Jerzy Pawlas – starszy inspektor

tel. 81-888-42-94

Łukasz Skocz – specjalista

tel. 81-888-48-28

Paweł Wawer – starszy inspektor

tel. 81-888-45-92

 

Michał Adach – Kierownik Działu Inwestycji

tel. 81-458-62-96

Pracownicy Działu Inwestycji:

Emilia Tomaszewska – starszy inspektor

tel. 81-458-62-95

Paweł Sajdak – starszy inspektor

tel. 81-458-62-95

Sebastian Janusz – starszy inspektor

tel. 81-458-62-95

 

Ewa Kozieł – Kierownik Działu Zieleni

tel. 81-458-62-93

Pracownicy Działu Zieleni:

Monika Wójcik – inspektor

tel. 81-888-46-01

Ewelina Woźniak – starszy inspektor

tel. 81-458-62-94

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony