Zawiadomienie o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych

Znak D 23.jpg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zawiadamia, iż dnia 25.09.2023 r. został ogłoszony pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych) i dróg wewnętrznych, stanowiących własność gminy Miasto Puławy - z przeznaczeniem na budowę i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Ogłoszenie o przetargu jest dostepnę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce "Zamówienia publiczne 2023".

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony