"Zapraszamy jerzyki do Puław"

OKŁADKA KSIĄŻKI ZAPRASZAMY JERZYKI DO PUŁAW.jpg

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Zapraszamy jerzyki do Puław” chętni mieszkańcy otrzymają bezpłatnie domek dla jerzyków. 

Zapraszamy mieszkańców Puław, którzy mogą zainstalować budki lęgowe dla ptaków na własnych domach czy balkonach.

W dniach 10 – 12 kwietnia 2024 r., w godzinach 12:00 – 14:00 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej 51 (I piętro pok. 218) zaplanowano akcję edukacyjno-informacyjną z przekazywaniem gotowych budek lęgowych dla jerzyków wszystkim chętnym mieszkańcom miasta.

Akcja „Budki dla jerzyków” prowadzona jest przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach,
w ramach realizowanego od 2008 r. programu edukacyjnego „Zapraszamy Ptaki do Puław”.

Celem programu „Zapraszamy Ptaki do Puław” jest:

  • zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie;
  • obserwacja ptaków owadożernych, a w tym jerzyka (łac. apus apus);
  • zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie miasta Puławy;
  • włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim dzieci i młodzież, w działania na rzecz ochrony przyrody.

Coś o jerzyku…

Jerzyk (łac. apus apus) to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny jerzykowatych, zamieszkuje niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej Afryce. Do Polski przylatuje na początku maja, a odlatuje w połowie sierpnia. Jerzyk jest wspaniałym, nieuciążliwym dla ludzi ptakiem – nie brudzi ścian budynków, nie siada na parapetach, ani na balkonach. Poluje na komary, meszki oraz wiele innych owadów, które stanowią realne zagrożenie dla zieleni miejskiej
i uciążliwość dla mieszkańców. Jerzyki - to niezwykle pożyteczne ptaki.

Lokalizacja budek lęgowych dla jerzyków

Jerzyk jest ptakiem zasiedlającym głównie miasta. Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra.

Poniżej budki powinna być swobodna przestrzeń. Należy zapewnić ptakom swobodny dolot do budek, nie mogą przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje.

Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, unikać południowej wystawy, tak żeby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem w czasie letnich upałów, co grozi przegrzaniem
i śmiercią piskląt.

Budka powinna być powieszona pod okapem, który zapewni osłonę przed zalewaniem jej podczas ulewnego deszczu.

Jerzyki to ptaki kolonijne, dlatego też budki powinny być wieszane po kilka sztuk obok siebie lub segmenty budek z wieloma otworami wlotowymi.

Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały.

Gotowe budki lęgowe to sprawdzona i akceptowana przez specjalistów metoda, by stwarzać ptakom bezpieczne miejsce lęgu i wychowania młodych.

Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać w Dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach,
pok. 218, tel 81/458 62 94 osoba do kontaktu Ewelina Woźniak, adres e-mail ewelina.wozniak@zdm.pulawy.pl

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony