Prace projektowe dotyczące "Budowy drogi w ul. Wiosennej"

wiosenna.jpg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że trwają prace projektowe dotyczące „Budowy drogi w ul. Wiosennej”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych o zapoznanie się z rozwiązaniami i wyrażenie opinii.

Korespondencję należy kierować na adres email: sekretariat@zdm.pulawy.pl lub listownie na adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy do dnia 02.12.2022 r.

W załączeniu plan sytuacyjny.

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony