Planowane wycinki z terenu miasta - czerwiec 2022 r.

zamierające drzewo.JPG

W najbliższym czasie zaplanowano wycinkę 10 szt. drzew z terenu pasów drogowych dróg gminnych w obrębie Miasta Puławy, w tym 5 szt. z obszaru objętego wpisem do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/150. Cztery drzewa są obumarłe lub zamierające w stopniu nie rokującym szans na dalszą wegetację, a pozostałe  to drzewa  pozostają  w złym stanie zachowania powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia lub ruchu drogowego. W odniesieniu do wszystkich drzew wyczerpano możliwości poprawy stanu poprzez zabiegi arborystyczne.

Lokalizację  drzew planowanych do wycinki oraz opis  ich stanu zachowania i powodów wycinki podano poniżej, w załączniku na dole strony.

 

Aktualnie Zarząd Dróg Miejskich w Puławach otrzymał zezwolenia na wycinkę ww. drzew ze strony Starosty Puławskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, po pozytywnej weryfikacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie i przystąpił do przeprowadzenia  postępowania przetargowego na realizację usługi.   

Planowany termin wycinki drzew to  czerwiec 2022 r.

Wycinka realizowana będzie wraz z wyfrezowaniem karp po drzewach, co umożliwi wykonanie nasadzeń zastępczych.

Standardowo w  zamian za  usunięte drzewa wykonywane są  nasadzenia zastępcze, często orzekane lub zalecane w decyzjach administracyjnych. W tym przypadku zaplanowano nasadzenia zamienne w miejscach wycinek. W ul. Izabelli, Al. Królewskiej, ul. Wróblewskiego i ul.Wojska Polskiego – łącznie 10 szt. drzew.

Podstawą wytypowania drzew do wycinki były specjalistyczne przeglądy drzewostanu wykonane w 2021 i 2022 r. oraz ekspertyzy dendrologiczne, z wykorzystaniem najnowszych technik arborystycznych,  poparte analizą stanu drzew przez inspektorów Działu Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Każde drzewo kontrolowane  było również pod kątem obecności organizmów chronionych.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony