Nowe wydanie broszury edukacyjnej "Ptaki Puław"

PTAK NA OKŁADCE PISMA.jpg

Publikacja pn. „Ptaki Puław” wydana została staraniem Zarządu Dróg Miejskich w Puławach w ramach edukacji przyrodniczej Miasta Puławy, sfinansowana przez budżet Miasta Puławy.

„Ptaki Puław” to zaktualizowane kolejne już, czwarte wydanie publikacji o tematyce edukacyjno-przyrodniczej stanowiące podsumowanie dotychczasowej wiedzy o liczebności oraz różnorodności gatunkowej awifauny miasta na przestrzeni ostatnich sześciu lat.

Wydawnictwo skierowane jest do wszystkich mieszkańców naszego miasta, w tym do dzieci i młodzieży.

Broszura zawiera krótką charakterystykę i opis gatunków ptaków lęgowych oraz przelotnych (migrantów), które można spotkać na terenie miasta przez cały rok; wskazuje ich miejsce występowania; liczebność; zwraca uwagę na zagrożenia.

 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony