Konsultacje projektu drogowego ul. Sympatycznej

zdjęcie kobiety i mężczyzny na budowie.jpg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że trwają prace projektowe „Budowy drogi w ul. Sympatycznej (17KD, 18KD, 19KD)”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych o zapoznanie się z rozwiązaniami i wyrażenie opinii.

Korespondencję należy kierować na adres email: sekretariat@zdm.pulawy.pl lub listownie na adres ZDM Puławy, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy do dnia 24.06.2022 r.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony