Konsultacje projektu drogowego ul. Powstańców Listopadowych

kobieta i mężczyzna czytają projekty.jpg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że trwają prace projektowe:

„Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych (odc. od. ul. Kościka do ul. Pięknej) (2KL, 3KL, 4KL, 5KL, 6KL, 7KL)”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych o zapoznanie się z rozwiązaniami i wyrażenie opinii.

Korespondencję należy kierować na adres email: sekretariat@zdm.pulawy.pl lub listownie na adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

ul. Skowieszyńska 51,

24-100 Puławy

do dnia 30.09.2022 r.

 

 

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony