Cięcia techniczne klonów kulistych wzdłuż dróg gminnych

DRZEWO KLON.jpg

Cięcia techniczne klonów kulistych wzdłuż  dróg gminnych

W ciągu najbliższego miesiąca wykonywane będą cięcia techniczne klonów kulistych w następujących ulicach: Zabłockiego, Kaznowskiego, Gościńczyk, Kilińskiego i Mickiewicza. Łącznie prace dotyczą  ok. 180 szt. drzew tego gatunku. Usługa polega na wykonaniu szeregu drobnych cięć w dolnej części korony w celu jej podniesienia oraz wykonania cięć technicznych od strony jezdni dla likwidacji kolizji 
w świetle drogi.

Efektem prac będzie wykonanie skrajni pionowej nad chodnikami i jezdnią co znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych na ciągach komunikacyjnych w mieście. Prace potrwają do końca listopada 2023 r.

Klon zwyczajny odmiany kulistej Acer platanoides Globosum  to charakterystyczne, dekoracyjne  drzewo o  zwartej koronie szczepionej na pniu. Drzewo o małych wymaganiach glebowych, odporny na warunki miejskie, często dający schronienie ptakom. 

Z uwagi na stosunkowo wąskie pasy drogowe z czasem korony drzew wrastają w światło drogi . Konieczna jest wiec korekta korony dla zapewnienia sprawności komunikacyjnej.

Klony zwyczajne odm. kulistej w ul. Kilińskiego poddane korekcie.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony