Rachunki bankowe

UWAGA!!!

Informujemy, że z dniem 11 listopada 2021 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy kierować wszystkie należności z tytułu opłat.

Nowy numer rachunku w banku PKO BP:

31 1020 3147 0000 8202 0160 1061

Uwaga!

z dniem 01.01.2017 r. faktura VAT  dla ZDM w Puławach wystawiana jest wg wzoru:

Nabywca:

Miasto Puławy

Lubelska 5, 24-100 Puławy

NIP 716-26-57-627

Odbiorca:

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony