Zadanie "Domki dla jeży"

plakat z jeżem.jpg

W ramach Budżetu Obywatelskiego Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zakupił  10  szt. schronów dla jeży.  

Projekt zakładał ustawienie ich na miejskich terenach zieleni.  

Zaproponował listę  skwerów na których zaplanowano  ustawienie zakupionych  domków dla jeży, z terminem  realizacji  jesienią bieżącego roku, tj. w okresie grabienia liści.  

Lista skwerów na których umieszczono schrony dla jeży.(10 szt.)

  1. Skwer Niepodległości - 2 szt.
  2. Błonia - 1 szt.
  3. Zadrzewienia przy ul. Konopnickiej- 2 szt.
  4. Zadrzewienia przy ul. Słowackiego- 1 szt.
  5. Zieleniec przy ul. Słowackiego- 1 szt.
  6. Skwer św. Jana Pawła II- 1 szt.
  7. Zieleniec przy ul. Piłsudskiego- 1 szt.
  8. Zieleniec przy ZSO Nr 2- 1 szt.

Koszt 10 schronów dla jeży wyniósł 749,90 zł . Wymiary schronów dla jeży wykonanych z drewna impregnowanego: wysokość 25 cm,  szerokość 45 cm, głębokość 45 cm. 

Kolejnym etapem było  wykonanie specjalnych tabliczek edukacyjnych informujących o strefie dla jeża, do ustawiana w pobliżu  zakupionych schronów dla jeży.   

W dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) na Skwerze Niepodległości w ramach  projektu „Czyste, Zielone Miasta”, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Program Czysta Polska przeprowadzono kampanię edukacyjną „Dzień Jeża w Puławach”.

W ramach eventu przeprowadzono warsztaty terenowe dotyczące ochrony jeży w krajobrazie miejskim. Uczestnicy zapoznali się z biologią jeży, przyzwyczajeniami, zagrożeniami i preferencjami. Ustawione zostały schrony dla jeży
(w ilości 2 szt.) wraz z informacyjnymi tabliczkami. Akcja powiązana była z obchodami Międzynarodowego Dnia Jeża.  

Kolejnym etapem zadania było ustawienie schronów dla jeży na pozostałych terenach zieleni  w mieście – w parkach i na skwerach, biorąc pod uwagę stwierdzoną obecność jeży w danym miejscu. 

Dodatkowo od kilku lat na wielu skwerach pozostawiana jest celowo część opadłych liści dając możliwość schronienia się jeżom w okresie zimowym.

W celu ochrony miejsc zimowania jeży, zaznaczenia ich obecności w środowisku miejskim  Zarząd Dróg Miejskich w Puławach przygotował tabliczki edukacyjne. Jedne z nich informują o strefie liści dla jeża, naturalnej noclegowni
w parku lub na skwerze. Drugie informują o ustawieniu w pobliżu specjalnie wykonanych schronów dla jeży.

Łączny koszt całego zadania wyniósł 1709,30 zł  

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony