Przegląd pomników przyrody 2022

widok na drzewo.JPG

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, w trosce o stan zieleni naszego miasta, cyklicznie i systematycznie zleca specjalistyczne przeglądy drzew w pasach drogowych i na miejskich terenach zieleni pod kątem oceny ich stanu zdrowotnego oraz wskazania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa  ze strony drzew.

Wiosną  bieżącego roku wykonano już dokumentację dendrologiczną dla około 400 drzew  w ul. Nila, Grabskiego, Kujawskiego, Gościńczyk, Kilińskiego, Parkowa oraz w parku miejskim „Błonia”, a ich podstawie przeprowadzono zalecone zabiegi pielęgnacyjne. 

Aktualnie zlecono  specjalistyczny przegląd drzewostanu  w obrębie pasów zieleni następujących terenów  gminnych:

-  ul. Bema - ok. 5 sztuk drzew;

- ul. Wróblewskiego - ok. 20 sztuk drzew;

- ul. Wojska Polskiego - ok. 68 sztuk drzew;

- ul. Norwida – ok. 78 sztuk drzew;

- ul. Kniaźnina – ok. 106 sztuk drzew;

- ul. Tuwima –  ok. 8 sztuk drzew;

- ul. Zabłockiego – ok. 64 sztuk drzew;

- ul. Kaznowskiego  - ok. 49 sztuk drzew;

- ul. Kolejowa – ok. 120 szt.;

- Park Solidarności – ok.300 szt.

Łącznie przegląd drzewostanu obejmie  ok. 818 sztuk drzew.

Drzewostan poddany zostanie oględzinom   poprzez sprawdzenie  wszystkich jego nadziemnych  części  za  pomocą powszechnie dostępnych metod wizualnych. Kwalifikacja drzew do wycinki lub do zabiegów pielęgnacyjnych będzie wynikiem oceny ich stanu zdrowotnego oraz statyki.

W drugim etapie zlecono wykonanie przeglądu stanu fitosanitarnego wraz
z opracowaniem dokumentacji dendrologicznej trzynastu pomników przyrody rosnących na terenie Miasta Puławy dla w poniższych lokalizacjach:

 1. dąb szypułkowy i orzech czarny rosnący na terenie przy Młodzieżowym Domu Kultury przy
  ul. Sieroszewskiego 4 – 2 sztuki,
 2. miłorząb chiński i dąb szypułkowy rosnące na terenie IUNiG PIB w Puławach przy
  ul. Czartoryskich 8 – 2 sztuki,
 3. dęby szypułkowe rosnące na terenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB
  w Puławach - 6 sztuk,
 4. dęby szypułkowe rosnące na terenie Skweru Niepodległości- 2 sztuki,
 5. dąb szypułkowy rosnący na terenie działki 761/4 przy ul. Sieroszewskiego 2,na terenie stacji pomiarowo-redukcyjnej gazu, będącej w administracji Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. - 1 sztuka.

W zakres przeglądu wchodzi diagnostyka stanu fitosanitarnego drzew wraz z przeglądem pni, koron, strefy korzeniowej, w oparciu o metodę VTA, wizualna ocena statyki drzew, ocena zagrożenia dla otoczenia, powodowanego przez drzewa, zalecenia w kierunku przeprowadzenia dalszych badań oraz rodzajów zabiegów pielęgnacyjnych.

 Zalecono zbadanie:

- widocznej części korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem, złamania w odziomku (prawidłowość  rozwoju systemu korzeniowego, ślady uszkodzenia, odkrycia, oznaki chorób w tym grzybowych, zamierania, rozkładu  korzeni oraz objawy ich zrywania- pochylenie drzewa);

- sylwetki drzewa pod kątem zagrożenia wyłamaniem (ocena pochylenia, wysokości, smukłości, stabilności);

- strefy pnia i korony pod kątem zagrożenia wyłamaniem (uszkodzenia lub rozkład pnia, masa i pokrój korony, uszkodzenia, symetria, rozkład konarów, wadliwe rozwidlenia, posusz, ilość jemioły występującej w koronie);

- cech siedliskowych i otoczenia w jakim rośnie drzewo (ilości miejsca na system korzeniowy  oraz powierzchni niezabrukowanej),biorąc pod uwagę  cechy danego gatunku oraz wiek drzewa;

- sprawdzenie stanu wiązań  na drzewach zamontowanych w latach ubiegłych wraz z ich opisem w dokumentacji oraz zakwalifikowanie  drzew do wykonania montażu wiązań w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników;

- sprawdzenie drzew na obecność siedlisk zwierząt chronionych  i gniazd ptasich.

 

Wszystkie prace zlecane są po przeprowadzonych postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wprowadzonym w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł, o której mowa w art.2 ust1. Pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych”. 

Łączny koszt wszystkich trzech zakresów powinien zamknąć się kwotą  20 014,80 zł brutto.

Na podstawie ww. przeglądów zlecane będą zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne  drzewostanu miejskiego oraz przygotowywane wnioski  o wydanie zezwolenia na usunięcie.

Ustalono termin wykonania przeglądów do końca listopada 2022 r.

 

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony