Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne

widok na osiedle.jpg

Pragniemy poinformować, że Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w dniu 14.03.2023 r. podpisał umowę z firmą ELPIE Sp. z o.o. z Lublina na prace budowlane na: "Przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach".

Prace dotyczą przebudowy miejskiego oświetlenia w drogach, ciągach pieszych i placach na energooszczędne typu LED ze sterowaniem wraz z budową kanałów technologicznych
w pasach drogowych.

Zakres prac dotyczy łącznie 74 obszarów należących do gminy Miasto Puławy, w tym: 51 ulic, 5 dróg wewnętrznych, 5 ciągów pieszych, 4 skwery, 8 parkingów i terenów osiedlowych w obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowymi.

W ramach zadania zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna 0,4kV oświetlenia drogowego tj. zostaną ułożone nowe kable z szafkami oświetleniowymi, zostaną wymienione słupy oświetleniowe wraz z oprawami.

Projektowane oświetlenie z LED-owym źródłem światła, zastąpi energochłonne i kosztowne w utrzymaniu istniejące oświetlenie.

Całość zostanie zintegrowana z siecią magistralną oświetlenia w mieście Puławy umożliwiającą sterowanie i zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja).

Wykonawca wycenił roboty na kwotę 22.884.150,00 zł.

Znaczna część tj. 90% zobowiązania będzie płacona ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Pozostała niewielka część będzie pochodziła z budżetu Miasta Puławy.

Przewidywany termin zakończenia zadania to 30 sierpnia 2024 r.

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony