"Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17"

wyremontowana droga z kostki.jpg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zakończył inwestycję polegającą na budowie drogi wewnętrznej od ul. Wróblewskiego do bloku nr 17 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Puław, ELGRID Sp. z o.o. z Warszawy i WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. z Puław.

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię ww. drogi wewnętrznej o łącznej długości ok. 170mb w tym wykonano 142mb z kostki betonowej oraz 28mb o nawierzchni bitumicznej.

Wybudowano zatoki postojowe i chodniki oraz nowe oświetlenie z oprawami oświetleniowymi LED.

Całość odwodniono za pomocą kanalizacji deszczowej wpiętej do kolektora zlokalizowanego w ul. Wróblewskiego.

Przebudowa drogi kosztowała około 730 000,00 zł.

 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony