Planowane wycinki z terenu miasta Puławy - październik 2022 r.

klon do wycinki obok galerii zielonej.jpg

Na jesień bieżącego roku zaplanowano wycinkę 39 szt.  drzew z terenu pasów drogowych dróg gminnych w obrębie Miasta Puławy oraz 4 szt. z terenu miejskich terenów zieleni. 

Dwadzieścia siedem  drzew jest obumarła lub zamierające w stopniu nie rokującym szans na dalszą wegetację, a pozostałe  to drzewa  pozostające  w złym stanie zachowania powodującym zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia lub ruchu drogowego.

W odniesieniu do wszystkich drzew wyczerpano możliwości poprawy stanu poprzez zabiegi arborystyczne.

Decyzję o zakwalifikowaniu drzewa do usunięcia podjęto po przeprowadzonym w miesiącach maj – czerwiec br. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Puławach  specjalistycznym przeglądzie drzewostanu na terenie Puław.

Każde z poniżej wymienionych drzew poddane było również oględzinom przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich.  

Decyzje na wycinkę ww.  drzew wydał Starosta Puławski  po szczegółowej analizie  oraz opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Lokalizację  drzew planowanych do wycinki oraz opis  ich stanu zachowania i powodów wycinki podano poniżej w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony