Pielęgnacja drzew w mieście - Etap II - wrzesień/październik 2022 r.

Zdjęcie przedstawia drzewa i krzewy na Błoniach.jpg

Zadaniem władz miasta w zakresie ochrony przyrody jest dbałość  o stan zieleni,
w tym szczególnie drzew i  krzewów. Głównym powodem prac pielęgnacyjnych jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, przy całej staranności o zachowanie istniejących wartości przyrodniczych. 

Zarząd Dróg Miejskich jako administrator wielu terenów publicznych  co roku zleca wykonanie niezbędnych dokumentacji przyrodniczych zieleni wysokiej na terenie miasta  tj.: ekspertyzy, opinie, dokumentacje stanu istniejącego. Na ich podstawie sporządzane są przedmiary prac pielęgnacyjnych określające ich zakres, termin wykonania oraz sposób prowadzenia. Oczywiście zakres zabiegów jest zróżnicowany i dostosowany do stanu i  kondycji drzewa oraz  jego statusu i  lokalizacji. Szczególną troską otacza się drzewa sędziwe, rosnące na terenach zabytkowych oraz pomniki przyrody. Wykonawcy zlecenia wyłaniani są w postępowaniach przetargowych  prowadzonych zgodnie z zasadami ustawy ‘Prawo zamówień publicznych”.  Środki na prace pielęgnacyjne drzewostanu komunalnego  pochodzą z budżetu Miasta Puławy.

Wszystkie prace pielęgnacyjne drzewostanu prowadzone są pod specjalistycznym nadzorem inspektorskim.

Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w załączniku na dole strony.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony