Nasadzenia jesienne w Puławach

WIDOK NA NASADZENIA PRZY PKP.jpeg

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach jako zarządca miejskich terenów zieleni zlecił wykonanie w tym roku następujących nasadzeń
w mieście:

Na końcowym etapie jest wykonanie rabat w pasie drogowym ul. Sieroszewskiego. Zaproponowano tu rabaty z roślin okrywowych, dekoracyjnych w okresie kwitnienia jak i po nim. Posadzono krzewy lilaka w odmianie Palibin ( 36 szt.) , róże okrywowe w odm. Stadt Rom ( 385 szt.) oraz trawy ozdobne z gatunku trzcinnik ostrokwiatowy Overdam  (234 szt.). Ponadto pomiędzy roślinami posadzono ponad 1000 szt. roślin cebulowych  gatunków kosaciec żyłkowany i tulipan. Celem projektu było wprowadzenie kolorowych akcentów w tej części miasta oraz zwiększenie powierzchni retencyjnej i transpiracyjnej.

Na końcowym etapie prac jest też urządzanie rabaty w otoczeniu  POK Dom Chemika. zadanie to  rozpoczęte zostało w ubiegłym roku, kiedy zagospodarowano połowę terenu, a obecnie po wykonaniu Mediateki realizowany jest II etap prac. Łącznie  na zieleńcu oddzielającym teren parkingu przy obiektach kultury a skwerem im. Św. Jana Pawła II  rośnie 9 szt. drzew miłorzębu japońskiego oraz  ok. 1500 szt. krzewów okrywowych tawuły japońskiej ‘Genpei’.

Na końcowym etapie są prace przy nasadzeniach zieleni w otoczeniu dworca PKP. Po usunięciu zamierających drzew wykonano nasadzenia kompensacyjne drzew wracając z do lip drobnolistnych w odm. Greenspire (9 szt.). Otoczenie drzew stanowią rośliny okrywowe, w tym róże w odmianie Marathon , trawy ozdobne oraz jałowce sabińskie ‘Tamariscifolia’.  Na pozostałym terenie wypełniono roślinami okrywowymi dotychczas puste przestrzenie stosując krzewy trzmieliny Fortunea w odmianie Coloratus oraz irgi poziomej. Łącznie na tym terenie swoje miejsce znajdzie 9 szt. drzew i blisko 700 szt. krzewów i traw ozdobnych.  Takie zagospodarowanie wpisuje się w ogólnoświatowy trend do zwiększania powierzchni biologicznie czynnych w związku ze zmianami klimatycznymi oraz  zwiększania bioróżnorodności w mieście. 

Na wniosek mieszkańców miasta przywrócono zagospodarowanie małego zieleńca przed historyczną kamienicą dawnej siedziby „Hotelu Bristol”. W rabacie posadzono lipę  szerokolistną , a w otoczeniu okrywę z krzewów trzmieliny Fortunea w odm. Coloratus (68 szt.). Całość zabezpieczono słupkami drogowymi.

Uzupełniono również dawną rabatę przy parkingu miejskich w ul. Centralnej. Posadzono łącznie 20 szt. krzewów berberysu Thunberga w odmianie ‘Red carpet’.

Na wniosek użytkowników wybiegu dla psów na terenie Błoni posadzono drzewo wysokopienne – klon zwyczajny w odmianie Princeton Gold w otoczeniu krzewów irgi poziomej. Całość dopełnia okrągła ławka zapewniająca ochronę drzewa oraz miejsce wypoczynku dla miłośników czworonogów podczas ich zabaw na wybiegu.

W przygotowaniu jest sadzenie drzew w pasach drogowych . W tym roku posadzimy łącznie 111 szt. drzew, w tym:

- 60 szt. drzew gatunku klon zwyczajny ‘Drumondii’ w ul. Piaskowej

- 10 szt. jarzębu szwedzkiego w ul. Sikorskiego

- 10 szt. brzozy pożytecznej w ul.Sosnowej

- 9 szt. klonu polnego w ul. Kilińskiego – w ramach Budżetu Obywatelskiego

- 2 szt. grabu pospolitego ‘Fastigiata’ w ul. Wróblewskiego

- 5 szt. lip szerokolistnych w ul. Wojska Polskiego

- 3 szt. lip drobnolistnych w Al. Królewskiej

- 2 szt. kasztanowca zwyczajnego ul. Izabelli

- 10 szt. drzew na terenach zieleni wyżej opisanych.

Termin zakończenia wszystkich prac – 30.11.2022 r.

Zdjęcia dot. nasadzeń w poszczególnych lokalizacjach znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony