Konsultacje projektu drogowego boczna ul. Sypniewskiego

kobieta i mężczyzna czytają projekt.jpg

 Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że trwają prace projektowe:

„Budowa drogi bocznej ul. Sypniewskiego (6KD, 8KD)” do skrzyżowania z ul. Piękną.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych o zapoznanie się z rozwiązaniami i wyrażenie opinii.

Korespondencję należy kierować na adres email: sekretariat@zdm.pulawy.pl lub listownie na adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

ul. Skowieszyńska 51

24-100 Puławy

do dnia 30.09.2022 r.

 

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony