Historyczny wodowskaz już po liftingu

naprawa wodowskazu.jpg

W ostatnich dniach zakończony został  montaż nowego zwieńczenia historycznego wodowskazu na Bulwarze.

Wzniesiona w 2006 roku sześciometrowa kolumna zwieńczona została dekoracyjnym sześcianem z herbem Miasta Puławy, a na słupie umieszczono  tabliczki z datami najwyższych stanów wody rzeki Wisły na przestrzeni 100 – lecia. 

Z biegiem czasu zarówno napisy jak i kolory wyblakły, stały się nieczytelne. Miasto Puławy podjęło decyzję o renowacji budowli. Prace, po przetargu zlecono do Studia Reklamy „Propaganda”, a prowadzenie całości zadania podjął się Zarząd Dróg Miejskich w Puławach. 

W pierwszym etapie wykonano diagnozę stanu technicznego obiektu oraz opracowany został  projekt techniczny i wizualny naprawy elementów wodowskazu.

Po wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań firma przystąpiła do wykonania elementów wodowskazu, a w ostatnich dniach zamontowano sześcian  wieńczący kolumnę oraz oznaczenia stanu wód.

Poniższe zdjęcia przedstawiają dokumentację fotograficzną stanu historycznego oraz aktualnego wodowskazu.  

Pliki do pobrania

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

24-100 Puławy 

ul. Skowieszyńska 51

tel. 81 888 40 90

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powrót na początek strony